INVESTER I KRYPTO NEMT OG SIKKERT MED OS

HVEM ER VI

VGP CAPITAL hjælper dig med at investere i fremtidens teknologier. Vores investeringsområde ligger i projekter og teknologier, der er baseret på blockchain og andre distribuerede ledger teknologier. Vi investerer i aktiver, vi mener har en reel use case, og som kan udfordre og ændre den måde vi gør tingene på i dag. Bitcoin er kendt af den større offentlighed, hvilket endnu ikke er tilfældet for de fleste andre kryptoaktiver og de underliggende teknologier som disse er baseret på. Der er imidlertid en stigende interesse for disse nye teknologier på grund af deres potentiale til at forbedre mange nuværende forretningsmodeller.

Vi forvalter en nøje udvalgt, diversificeret portefølje, der består af forskellige typer af digitale aktiver, i form af tokens og coins. Vi mener, at størstedelen af de kryptoaktiver der findes i dag er værdiløse, og det er derfor vigtigt med en forståelse af teknologierne før man investerer i dem, så man ikke vælger de forkerte. Vi tror på, at blockchain teknologien er den næste teknologibølge, som vil påvirke verden i de næste årtier, ligeså meget som ​​internettet siden begyndelsen af ​​90’erne.  Udviklingen bevæger sig ekstremt hurtigt og får konstant mere opmærksomhed  og momentum. Vi forventer et marked med høje afkast over det næste årti som følge af denne udvikling.

HVORFOR INVESTERE I DETTE MARKED?

De praktiske anvendelser af blockchain og andre distribuerede ledger teknologier er ubegrænsede og kun lige begyndt. Mærsk, VISA, Starbucks, Facebook og adskillige andre af verdens største virksomheder, investerer i og udvikler på disse teknologier. Flere milliarder dollars er investeret i markedet, og det forventes kun at stige på sigt, da hele markedet er i sin indledende fase. Det er et marked med mulighed for høje afkast, hvorfor risikoen også er tilsvarende høj. Det er meget volatilt og af samme årsag spiller fx. de psykologiske elementer en større rolle i dette relativt lille marked ift. i fx. aktiemarkedet. Hvis man er opmærksom på dette, og arbejder professionelt med markedet til dagligt, ved bl.a. at benytte sig af forskellige værktøjer, kan man nedsætte en stor del af den risiko, der er forbundet med at befinde sig i markedet og stadig bibeholde et højt afkast.

Vi forventer en øget anvendelse af de forskellige digitale valutaer over tid, og vi tror på, at disse teknologier kommer til at have stor indflydelse på fremtiden. Kryptomarkedet har en assymetrisk risikoprofil, hvilket betyder at den potentielle upside er markant højere end den potentielle downside, og netop derfor ser vi et øget antal af store institutioner begynde at allokere en del af deres porteføljer heri. Som et selvstændigt, værdifuldt aktiv kan kryptoaktiver fungere som en god afdækning mod almindeligt kendte markeder. Vi anbefaler at være eksponeret i flere forskellige markeder såsom aktiemarkedet, obligationsmarkedet, ejendomsmarkedet og markedet for kryptoaktiver for at nedsætte risikoen. Markedet for kryptoaktiver lukker aldrig og kan handles døgnet rundt. Diversificering er et vigtigt aspekt i en god investeringsstrategi, da det spreder risikoen og reducerer volatiliteten. Kryptoaktiver giver mulighed for diversificering for enhver investeringsportefølje.

HVORFOR SKAL DU INVESTERE MED OS?

Investeringer i kryptovalutaer er endnu i sin indledende fase og derfor er kendskabet og forståelsen ikke så udbredt hos de fleste mennesker. Mange nye investorer investerer i projekter de ikke forstår, tager ikke de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger og kender ikke til de risici, der er forbundet med at være i markedet. På grund af vores ekspertise er vi i stand til at tilbyde aktiv kapitalforvaltning, og dermed også løbende at vurdere hvornår man skal trække sig ud af markedet. Vi er primært fokuseret på langsigtede investeringer, da vi tror på teknologien bag de digitale aktiver, vi investerer i og deres potentiale for vækst.

Ved at investere hos VGP CAPITAL sikrer du, at alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger er taget, samt at din investering dagligt bliver professionelt overvåget. Vores egne midler er investeret i samme pulje som kundernes, og vi tjener derfor kun penge hvis kunderne tjener penge. Vi kører med fleksible opsigelsesperioder, så vores kunder aldrig er bundet i lange perioder og altid kan komme ud af markedet igen. Vores arbejde består i at lave grundlæggende og tekniske analyser, følge den fremadgående udvikling og konstant være velinformeret og allokere porteføljen herefter.

For mere info vedr. vilkår og priser kontakt os HER.

STRATEGI

 Analyser

VGP CAPITALs investeringsbeslutninger er primært baseret på en grundig, grundlæggende analyse af hvert enkelt aktiv, vi investerer i.

Ved at kombinere forskellige analysemetoder giver vores model os en fordel og et billede af, hvilke investeringer der vil være profitable ud fra bestemte parametre, der skal opfyldes inden for de forskellige analyser og som giver et samlet resultat, som vi investerer ud fra. På den måde forvaltes og beskyttes investorernes – og egne – investeringer bedst muligt. Kombinationen gør altså, at vores risikoprofil holdes så langt nede som muligt, mens muligheden for et højt afkast bibeholdes.

Denne flerfarvede tilgang til at analysere på og den måde, vi kombinerer data på, stammer fra en grundlæggende idé om, at jo flere tilgængelige analyseværktøjer vi har og bruger, jo bedre er vores langsigtede ydeevne, da vi kommer hele vejen rundt og ikke kun ser og træffer beslutninger ud fra en snæver tilgang.

Ud fra at kigge på både korte og lange tidsperioder er vores strategi at læse hvornår markedet går ind i en opadgående fase, og hvornår det går i en nedadgående fase. Begge faser er naturlige i alle markeder, og ved at læse dem kan man allokere porteføljen herefter.

Fundamental analyse

Vi gennemgår et projekt og dets underliggende fundament fra top til bund. Vi foretager en grundig analyse, hvor vi blandt andet ser på områder som teknologi og produkt, målgruppe, team, community, whitepaper, tokenomics, likviditet og meget mere.

Teknisk analyse

Vi analyserer bevægelsen af vores investeringer i markedet. Ved brug af specielle diagrammer og statistikker estimerer vi den fremtidige prisudvikling og handelsaktivitet. På den måde kan vi måle og overvåge prisbevægelser og volumen og derved sikre, at vores investeringer er placeret i markedet under de mest optimale forhold.

Sentiment analyse

Dette er også kendt som “opinion mining” og er en proces, der gør, at vi kan måle de følelsesmæssige elementer bag en række bestemte ord, der bruges til at få en forståelse af de holdninger, meninger og følelser, der udtrykkes online ift. de aktiver, vi overvåger. Eftersom det psykologiske aspekt fylder en stor del i små markeder, er det vigtigt at have konkrete værktøjer og tilgange til at analysere dette område, og derfor tager vi højde for dette i vores analyser.

KOntakt os

KONTAKT

Mail:

info@vgp.capital

VGP CAPITAL

Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj

Åbningstider: 08.00 – 16.00

CVR : 39338483

Kontakt os

KONTAKT

Mail:

info@vgp.capital

VGP CAPITAL

Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj

CVR : 39338483