Verden befinder sig i øjeblikket i en alvorlig likviditetskrise, hvor folk sælger hvad end aktiver de har for at få adgang til U.S. dollars. Dette har medført, at dollaren er steget i værdi over den seneste periode, samtidig med at næsten alle andre aktiver er faldet i værdi, og netop fordi alle andre aktiver falder i værdi, bliver store institutioner nødt til at sælge videre ud af dem, for at få fat i dollars. For at stoppe denne nedadgående spiral af faldende priser på diverse aktiver, så skal dollaren stoppe med at styrkes på den samme måde. Dette er en af årsagerne til at man typisk ser rentenedjusteringer og Quantitative Easing (Forkortes QE; på jævn dansk er dette den moderne måde at printe penge på) fra centralbankerne. Problemet er dog, at disse monetære tiltag fra bl.a. den amerikanske centralbank ikke har den forventede effekt. Dollaren fortsættes med at styrkes på trods af de to krise-nedjusteringer af renten, der har bragt den til 0 i USA, samtidig med, at der er blevet annonceret knap $1 billioner i QE.

Dollaren vil fortsættes med at styrkes, hvilket vil destabilisere diverse finansielle markeder, indtil der er en mere signifikant handling fra the Federal Reserve (den amerikanske centralbank). I en deflation, vil hver dollar stige i værdi; og den eneste måde at stoppe denne udvikling er med at oversvømme markedet med massive mængder af dollars (øge inflationen). Jo flere dollars der er, des mindre værdifuld er én dollar.

USA er altså nødt til at gøre dollaren svagere for at stoppe det nuværende markeds kaos og det store spørgsmål er hvornår de gør det. Nogen folk er pt. long dollaren (de vinder penge, når dollaren stiger værdi) og andre venter på at shorte dollaren (de vinder penge, når dollaren falder i værdi). Når den amerikanske centralbank kommer med en ny runde af QE (skyder massere dollars ind i økonomien), så vil dette alt andet lige gøre dollaren svagere og øge mængden af folk der vil shorte den.

Når dette sker, så vil aktiver der hedger mod inflation bliver mere attraktive. De oversvømmer markedet med dollars, hvilket gør at dine dollars falder i værdi og således vil inflationen stige i USA. Her har guld typisk klaret det godt, da der er en naturlig begrænsning på mængden af guld, hvorfor penge har en tendens til at flyde over i guld når der er høj inflation. Her vil Bitcoin med sin helt klare, begrænsning på antallet af Bitcoins totalt set (21 mio.) også blive et attraktivt alternativ. Bitcoin har alle de egenskaber guld besidder iht. dette og flere til.

Den amerikanske regering snakker om at printe $1,3 billioner for at stabilisere markederne, mens mange eksperter ikke mener dette er nok. De estimater vi hælder til er, at der skal omkring $5 billioner til, hvilket er mere end 5 gange så meget som under den seneste finanskrise. Vi står altså overfor det måske største QE eksperiment (største printning af U.S. Dollars) som verden nogensinde har set, og når det sker så vil ethvert aktivt med “sound money” egenskaber være en perfekt måde at beskytte sig selv fra den massive devaluering af FIAT valutaerne. Altså vil både guld og Bitcoin sandsynligvis klare denne krise rigtig godt, når vi ser tilbage på det. Både guld og Bitcoin lider i øjeblikket, under den nuværende likviditetskrise, men de vil skinne klart igennem, når diverse regeringer begynder på deres redningspakker.

Alt dette kommer samtidig med Bitcoins ‘halving’
Hvad der er yderligere imponerende er, at alt dette sker lige omkring Bitcoins halving (halvering), der kommer til maj. Dette er en begivenhed som kryptomarkederne har ventet på i 4 år. For at forklare hvad dette er, ganske kort, vil nedenstående eksempel med guld benyttes.

Forestil dig følgende: I 2010 da folk flygtede mod guld som sikkerhed mod inflation og ustabilitet i markederne, der ville halvdelen af de faciliteter verden over der miner guld lukke ned. Dette ville gøre guld endnu mere sjældent og til en endnu mere knap ressource, på det tidspunkt hvor efterspørgslen var højest. Dette skete naturligvis ikke, men det er et eksempel for at beskrive hvad der kommer til at ske med Bitcoin.

Halvdelen af det udbud der dagligt bliver produceret (1.800 Bitcoins) bliver halveret til 900 Bitcoins. Uden denne mekanisme hos guld (gulds løbende udbud reduceres ikke med 50% hvert 4. år), så fortsatte den stigningen efter sidste finanskrise og nåede dets hidtil højeste pris i 2011. Bitcoin burde altså allerede uden halving klare det rigtig godt på sigt, mens halveringen blot er endnu et datapunkt der indikerer dette. Halveringen er hvad der historisk har medført Bitcoin og kryptomarkedernes ekstreme bullmarkeder, så intuitivt burde der altså komme en massiv stigning i efterspørgsel, samtidig med et markant udbuds chok, hvilket burde være raket-brændstof for Bitcoin.

Hvad kommer til at performe bedst?
Der er ikke meget tvivl om at ovennævnte QE eksperimenter også vil medføre stigninger til de traditionelle markeder, og hvis man er en langsigtet investor handler det om at have is i maven og købe de aktiver man vurderer er undervurderede i perioden mens de falder. Der vil altså være gode muligheder for at lave nogle gode handler over de næste 24 måneder i de fleste markeder. Mens dette er sund fornuft og naturlig markedsdynamik, så står Bitcoin i en unik position i øjeblikket. Den var skabt under den sidste finanskrise til at stå imod i en ny finanskrise, og den vil brillere i denne finanskrise på sigt. 

Obs. ovenstående er ikke investeringsrådgivning, men blot VGP’s syn på markederne i dette øjeblik. Lav din egen research, invester ud fra din egen risikoprofil og invester ikke mere end du kan tåle at tabe. Hvis du ønsker en nærmere drøftelse af hvordan du kan eksponeres mod dette marked, så kontakt os her.